මෝටර් රථයක් විකිණීමට උපදෙස්

වාහනයක් විකිණීමේදී බොහෝ විකුණුම් කරුවන් එම දැන්වීම පලකරනු ලබන්නේ කිසිදු සොයා බැලීමක් නොකරයි. ඔබේ වාහනය කොපමන හොඳ තත්වයේ තිබුනද එහි දැන්වීම ඉතා හොඳින් සකස් කලේ නැත්නම් එය ගැනුම් කරුවන් අතරට යෑම අවම වීමට ඉඩ ඇත. සමහර පුද්ගලයන් විකිණීමට ඉතා දක්ෂ අය වෙති. ඔබට වාහන විකිණීමට පළපුරුද්දක් නොමැතිනම් මෙම වාර්තාව කියවා ඒ ගැන ටිකක් දැනුවත් වන්න. නිල්මානෙල් එකේ … Continue reading මෝටර් රථයක් විකිණීමට උපදෙස්

Advertisements

මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට උපදෙස්

ඔබට ඔබේ වාහනය විකුණාගැනීමට අවශ්‍ය නමුත් ඔබ එය කාර් සේල් එකකට රැගෙන යාමට හෝ අතරමැදියන් යොදා ගනිමින් විකිණීමට අකමැතිනම් ඔබට ඇති හොඳම විකල්පය වන්නේ නිල්මානෙල් වෙබ්සයිට් එකයි. එසේම ඔබට පාවිච්චි කරන ලද හෝ අලුත්ම අලුත් වාහනයක් ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ඒ සඳහාද ඔබට නිල්මානෙල් භාවිතා කර ඉතා ඉක්මනින් ඔබේ අවශ්‍යතාවයට ගැලපෙන වාහනයක් සොයා ගත හැක. මෙම කුඩා වාර්තාවෙන් … Continue reading මෝටර් රථයක් මිලදී ගැනීමට උපදෙස්